TSZ ontsteking compleet 1.5-1.6-1.8

Stroomverdeler, golf 2, 1.6-1.8

Stekker, 3 polig, stroomverdeler

Verdelerkap Bus T3/Golf2

Verdelerkap Ducellier

Verdelerkap, standaard, 65mm

Verdelerkap, standaard, 65mm, zwart

Verdelerrotor 1.0-1.1-1.3-1.8

Verdelerrotor 1.5-1.6-1.8

Rotor Ducellier 1.1-1.3

Rotor Ducellier 1.6-1.8

Contactpunten Ducellier

Kontaktpunten 1.5-1.6 4.74- 7.83

Kontaktpunten 1.1-1.3 4.74- 8.83

Bougiekabelset

Bougiekabelset 1.1-1.8

Stekkerhuls, bougiekabel

Stekker, bougiekabel, bougie

Stekker, bougiekabel, verdelerkap

Bobine (contactpunten)

Bobine (TSZ), Golf/Bus, 7.84-7.92

Bobine (TSZ), Golf/Bus, -6.84

Hallgever, ontsteking, 1.6-1.8

Condensator Ontsteking 0.9-1.3

Condensator Ontsteking 1.5-1.8