Overige vloeistoffen

Kroon De-Icer

500 ml

Kroon Screen Wash Anti-Insect

1 liter

Kroon Screen Wash -20 ºC

5 liter

Kroon Screen Wash Concentrated

500 ml

Kroon Silicone Spray

400 ml

Kroon Shampoo Wax

1 liter

Kroon Cockpit Spray

300 ml

Kroon Multi Foam Cleaner

400 ml